آموزش‏ های حقوقی سال 1393

آموزش‏ های حقوقی سال 1393

 آموزش های حقوقی سال 1392

ردیف

عنوان دوره

ساعت

تعداد نفرات

1

دوره مقدماتی آموزش حقوق شهروندی

38

24

2

قانون مجازات اسلامی جدید

38

94

3

قانون آیین دادرسی کیفری جدید

38

88