آموزش‏ های حقوقی سال 1391-1392

آموزش‏ های حقوقی سال 1391-1392

تاریخ برگزاری دوره: زمستان91 تا بهار 92

ردیف

عنوان دوره

ساعت

نام استاد

1

حقوق املاک و اراضی دولتی

10

دکتر بهشتیان

2

آیین دادرسی مدنی کاربردی

10

دکتر اجتهادی

3

امور مالی محاسباتی

14

آقای رخشنده رو

4

آیین دادرسی کیفری کاربردی

10

دکتر بهرامی

5

قانون مدیریت خدمات کشوری

12

دکتر نجفی خواه

6

حقوق شهروندان در دستگاه های اجرایی

8

دکتر انصاری

7

آیین نگارش حقوقی

10

دکتر اجتهادی

8

تخلفات اداری

6

دکتر فلاح زاده

9

حقوق پیمان

8

دکتر مزارعی

10

حل اختلاف دستگاه های اجرایی

10

دکتر صادقی

11

آشنایی با وحدت رویه دیوان عالی کشور(20ساله اخیر)

10

دکتر اجتهادی

12

دیوان عدالت اداری

10

دکتر نجابت خواه

13

اجرای احکام مدنی وکیفری

10

دکتر بهرامی

14

آشنایی با مراجع شبه قضایی

12؟

دکتر رستمی

15

حقوق کار و تامین اجتماعی

10

دکتر نعیمی

16

مسئولیت کیفری کارکنان دولت

8

آقای شیری

17

آشنایی با حقوق اداری نوین

8

دکتر عباسی