آموزش‏ های حقوقی سال 1392

آموزش‏ های حقوقی سال 1392

تاریخ برگزاری دوره: سال 1392

ردیف

عنوان دوره

ساعت

زمان برگزاری

تعداد نفرات

1

معاملات و مناقصات دولتي و  قوانين و مقررات مالي و محاسباتي

26

تابستان 92

150

2

اصول لایحه‌نویسی (شیوه نگارش و تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی)

18

تابستان 92 تا پاییز 92

70

3

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی و نحوه تنظیم قراردادها

18

تابستان 92 تا پاییز 92

50

4

آسیب‌شناسی و بررسی علل نقض تصمیمات و مصوبات دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری

18

تابستان 92 تا پاییز 92

39